Pelikán running team

fitclinic a pelikan

Viac než 400 bežcov opäť podporilo dobrú a úctyhodnú myšlienku.

Pelikán veľmi rád športuje a ešte radšej podporí všetky skvelé akcie, cez ktoré môže pridať svoju okrídlenú ruku na pomoc dobrej veci. Jednou z takých bol určite aj beh s príznačným názvom BEHÁME PRE SRDCE 2019, ktorý po roku tentokrát pomohol detskému hospicu Pod krídlami Dominiky.

Prečo práve Pod krídlami Dominiky?

Dominike, aj napriek veľkým plánom a obrovskej chuti žiť, ktoré sú príznačné pre každé dieťa, veľmi skoro skočila do života ťažká choroba. Takýchto prípadov, žiaľ, máme na Slovensku mnoho. Žiaľ, kvôli nedostatku finančných prostriedkov nemohla ani Dominika stráviť posledné chvíle svojho mladého života so svojou rodinou v domácom prostredí.

Detský hospic Pod krídlami Dominiky vznikol, aby pomáhal deťom a rodinám s rovnakou skúsenosťou.

Napríklad, tráviť čo najviac času spolu doma, čo najmenej ich stresovať zvýšenými nákladmi na náročnú zdravotnú starostlivosť či pobyty medzi nemocničnými stenami.

Naši Pelikánci preto radi bežali vo farbách Fitclinic, centra rehabilitačnej a športovej fyzioterapie, ktoré akciu Beháme pre srdce v spolupráci s občianskym združením LAMU pre detský hospic Pod krídlami Dominiky spoluorganizuje.

Všetkých bežcov s dobrým a zdravým srdcom čakali štyri okruhy v dĺžke 1,5 kilometra a s miernym prevýšením. Nástrahy trate aj tento rok zvládli všetci na výbornú, a to i vďaka výbornej atmosfére, o ktorú sa okrem iných postarali napríklad Vera Wisterová, Sajfa, Kali, Matys, Gizka Oňová a ďalší.

Pre detský hospic Pod krídlami Dominiky sa priamo v zbierke i za podpory Fitclinic podarilo vyzbierať  5 500 EUR, ktoré spolu s výťažkom zo štartovného od 439 bežcov z dvoch kategóriách opäť poputujú na podporu dobrej veci.

V mene cestovnej kancelárie Pelikán ďakujeme za možnosť zúčastniť sa tejto peknej akcie s krásnou a úctyhodnou myšlienkou. Zároveň veríme, že o rok pobežíme na akcii Beháme pre srdce 2020 pre tých, ktorí to skutočne potrebujú, opäť 🙂

 

insta

Pelikán na instagrame