V Pelikáne sa náš PMO team snaží o rozvoj projektového riadenia, ktoré je pri počte inovácii, ktoré vo firme každoročne zavádzame, nevyhnutné. Preto sme išli koncom júna nabrať vedomosti o projektovom manažmente na konferenciu 21st Century Projects – 25 rokov inovácii v projektovom riadení v hoteli Carlton. Konferencia bola, ako už jej názov napovedá, zameraná na inovácie v projektovom manažmente a prednášajúci rozprávali o rôznych prístupoch k projektovému riadeniu. Boli to dva dni nabité prednáškami speakrov zo Slovenska, Ruska aj Slovinska.

 

Pre nás bola veľmi zaujímavá téma agilného projektového riadenia, ktoré je založené na dodávaní čiastkových funkčných prototypov počas priebehu projektu. Každý ďalší prototyp obsahuje nové a nové funkcie, takže s postupujúcim časom projektu sa neustále približuje ku konečnému želanému stavu. Prednášky sa nevenovali len agilnému prístupu, svoje miesto mal Waterfall prístup k projektovému riadeniu. Ten predpokladá, že je vopred známy plán projektu a tento plán sa dodržiava počas trvania celého projektu. Okrem týchto dvoch klasických prístupov zaznel na prednáške aj hybridný prístup k projektovému riadeniu, ktorý kombinuje dva vyššie spomenuté.

 

Dozvedeli sme sa viac o práci IPMA – International Project Management Association. IPMA certifikuje projektových manažérov a aktívne pracuje na rozvoji projektového riadenia na Slovensku aj prostredníctvom IPMA Young crew, ktorej súčasťou sú aj naša Tereza Nižňanská a Michal Marko. Novinkou od IPMA je Adaptive leadership koncept, ktorý pomáha jednotlivcom a organizáciám rýchlo sa adaptovať na meniace sa prostredie. Schopnosť adaptácie je v súčasnom svete dôležitá nielen v rámci projektového riadenia, ale aj v bežnom živote. V budúcnosti môžeme očakávať, že bude pribúdať čoraz viac pracovných pozícii s názvom Adaptive leader. IPMA ponúka certifikáciu na Adaptive leadra a budúcnosť ukáže, či sa niekto chytí tejto výzvy a aj Pelikán bude mať svojho Adaptive leadra.

insta

Pelikán na instagrame