hnonline.sk | Spotrebiteľ má niekoľko možností, ako získať svoje peniaze späť. Viaceré vstupenky na podujatia či letenky, alebo rôzne pobyty či detské tábory, sú však zakúpené z internetových portálov, ktoré ich predaj iba sprostredkovali. Ak teda spotrebiteľ realizoval nákup cez portál, je potrebné pozrieť si všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú zverejnené na každom portáli, a riadiť sa nimi.

Ak išlo o kúpu u sprostredkovateľov, spotrebitelia by sa mali obrátiť priamo na usporiadateľa podujatia alebo v prípade leteniek na leteckého dopravcu. „Ak požiadajú o vrátenie peňazí a nedostanú žiadnu odpoveď, alebo je odpoveď zamietavá, môžu sa obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum,“ avizuje jeho riaditeľka Katarína Zalaiová. Centrum sa prioritne sústredí na pomoc spotrebiteľovi s nákupom u zahraničného, respektíve európskeho obchodníka. Európske spotrebiteľské centrum ako člen siete spotrebiteľských centier ECC-Net v rámci krajín Európskej únie, vrátane Nórska, Islandu a Veľkej Británie, sprostredkuje mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov slovenských spotrebiteľov voči európskym obchodníkom a naopak.

Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, určite odporúčame prečítať si celú reportáž z dielne redaktorov webového portálu hnonline.sk.

insta

Pelikán na instagrame